Jak nainstalovat otvírač garážových vrat

Už vás nebaví otevírat garážová vrata ručně? Zkuste místo otvírání někoho jiného nainstalovat otvírač garážových vrat sami. Dokončení instalace by vám mělo zabrat jen několik hodin a díky otvírači garážových vrat bude otevírání a zavírání garážových vrat každý den mnohem rychlejší a jednodušší.

Část 1 ze 3: Příprava na instalaci otvírače garážových vrat

 1. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 1

  1 Posuďte, zda máte typ garážových vrat, ke kterým lze připojit otvírač. Většina novějších garážových vrat s více horizontálními sekcemi by měla být kompatibilní s otvírákem. Starší typy, například ty, které jsou z jednoho kusu, bude možná nutné před instalací otvírače vyměnit.
 2. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 2

  2 Vyberte si otvírač garážových vrat. Existují dva základní typy otvíračů garážových vrat, řetězové a řemenové. Oba fungují zhruba stejným způsobem, ale pro provoz používají jen trochu jinou část.
  • Pásem poháněný otvírač garážových vrat může být během provozu o něco tišší. Zvažte to při výběru, jaký otvírák koupit.


 3. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 3

  3 Připravte si garážová vrata na instalaci otvírače. Zajistěte, aby byla vaše garážová vrata dobře namazaná a správně fungovala.
  • Hmotnost garážových vrat je nesena pružinami vrat, kabely a kladkami, nikoli otvírákem. Pokud nemůžete dveře normálně ručně zvedat a spouštět, neinstalujte otvírač, dokud nebudou dveře opraveny.
  • Odstraňte všechna lana nebo šňůry připevněné k garážovým vratům, abyste se do nich během montáže nezamotali.
  • Deaktivujte nebo odstraňte všechny stávající zámky garážových vrat, aby se omylem nezapnuly ​​a nepoškodily otvírač nebo nezpůsobily úraz.
 4. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 4

  4 Zkontrolujte, zda je v bezprostřední blízkosti motoru otvírače elektrická zástrčka. Obvykle se montují do stropu čelem dolů. Pokud jej ještě nemáte, budete jej muset nainstalovat nebo nechat nainstalovat od licencovaného elektrikáře.
  • Pokud potřebujete instalovat trvalé elektrické vedení, vždy před pokusem o zapojení připojte hlavní vypínač. Vždy zapojte napájecí kabel otvírače garážových vrat do řádně uzemněné zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
  reklama

Část 2 ze 3: Instalace otvírače garážových vrat

 1. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 5

  1 Rozložte všechny části, se kterými přišel otvírač. Ujistěte se, že seznam součástí dodávaný s otvírákem odpovídá částem obsaženým v balení.
 2. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 6

  2 Začněte sestavením hlavní sestavy. Váš otvírák by měl obsahovat seznam podrobných pokynů k instalaci, takže při montáži postupujte podle nich.
  • Nejprve dejte kolejnici dohromady. Mělo by to být několik kusů, které do sebe snadno zapadají. Připojte je k sobě podle pokynů v instalačních pokynech.
  • Poté budete muset posunout vozík (také známý jako vozík) po kolejnici. Toto je kus otvíráku, který se bude pohybovat po kolejnici a otevírat dveře.
  • Připevněte kolejnici k motorovému prostoru. Jedná se o největší kus otvíráku a bude umístěn nejdále od garážových vrat.
  • Namontujte řemenici na konec kolejnice, naproti motorovému prostoru. Poté protáhněte řemen nebo řetěz koncem kolejnice, kolem kladky, poté kolem druhého konce (u motoru). Nakonec konec opasku nebo řetězu připevníte na vozík. Na konci řetězu nebo pásu by měl být připevněn šroub, abyste jej mohli snadno připevnit k vozíku. Tento šroub vám také umožní upravit napnutí řetězu nebo řemene.
 3. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 7

  3 Nainstalujte blokování na strop, pokud tam již žádné není. Takto připevníte otvírač garážových vrat ke stropu. Pokyny, se kterými přišel váš otvírač garážových vrat, by měly mít podrobné specifikace pro blokování.
  • Bez ohledu na to, jaká je velikost a rozteč blokování, ujistěte se, že jej připevňujete k trámům (masiv) ve stropě, nejen k bednění.
 4. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 8

  4 Najděte místo připojení k garážovým vratům a připevněte k samotným dveřím držák, který byl dodán s vaším otvírákem. Vzdálenost od horní části garážových vrat by měla být uvedena ve směru otvírače a ve většině případů budete chtít, aby byla vycentrována na vrata.
  • Pokud váš otvírač garážových vrat nebyl dodán s tímto držákem, budete muset podle pokynů zjistit, jaký typ držáku budete potřebovat.
 5. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 9

  5 Nakloňte konec sestavy (naproti motorovému prostoru) nad garážová vrata. Připevněte držák, se kterým otvírač přišel, na zeď nad dveřmi a poté do něj vložte konec sestavy. Připojte držák a konec sestavy podle pokynů v instalačním návodu.
 6. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 10

  6 Zvedněte druhý konec sestavy nahoru a na místo. Nainstalujte pohonnou jednotku dostatečně vysoko, aby do ní nenarazili vysokí lidé, pokud možno alespoň 7 'od podlahy.
 7. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 11

  7 Připevněte k držáku garážových vrat. V mnoha případech budou k připevnění dveří k otvírači použity dva kusy, což poskytne určitou flexibilitu v připojení, protože vzdálenost mezi dveřmi a sestavou otvírače se může lišit. reklama

Část 3 ze 3: Instalace dalších funkcí

 1. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 12

  1 Připevněte bezpečnostní lano k nouzovému odjištění na vozíku. Otvírače garážových vrat musí mít ruční odpojovací kabel. Mělo by být nastaveno přibližně na 6 'od podlahy, aby na něj dosáhl každý dospělý.
 2. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 13

  2 Vložte žárovku do zásuvky v prostoru otvírače garážových vrat, pokud ji má. Manuál nebo vnitřek oddílu by měl navrhovat vhodný výkon pro žárovku, ale je dobré koupit žárovku, která je hodnocena jako „hrubá služba“ kvůli vibracím, které bude muset odolávat. Světlo se rozsvítí při každém otevření dveří, ale lze jej ovládat i ručně.
  • Mnoho otvíračů garážových vrat používá světlo k signalizaci změn programování, ke kterým dochází. Nezapomeňte nainstalovat žárovku do otvírače, abyste mohli úspěšně naprogramovat garážová vrata.
 3. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 14

  3 Nainstalujte elektrický systém ochrany očí, který byl dodán s otvírákem garážových vrat. To bude vyžadovat, abyste vedli dva malé dráty do spodní části jedné strany garážových vrat. V tomto místě budete také muset namontovat elektrické oko a reflektor na opačné straně dveří.
  • Dodržujte pokyny a schéma zapojení přiložené k otvírači.
 4. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 15

  4 Nainstalujte ovládací tlačítko 5 'z podlahy, aby na něj malé děti nemohly dosáhnout. Umístěte jej na místo, kde bude kdokoli, kdo ho provozuje, snadno vidět garážová vrata.
  • Nainstalujte a naprogramujte také jakékoli další volitelné vybavení, například klávesnici pro otevírání dveří v exteriéru vaší garáže nebo dálkové otvírače.
 5. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 16

  5 Seřiďte správně bezpečnostní reverzní systém a systém elektrických ok. Podrobnosti najdete v pokynech výrobce vašeho otvírače.
 6. Obrázek s názvem Instalujte otvírač garážových vrat Krok 17

  6 Otestujte garážová vrata, abyste se ujistili, že otvírač funguje správně. Pokud se dveře a otvírač pohybují hladce, pokud jsou všechny části pevně připevněny a nejsou zde žádné překážky blokující dveře nebo pohyb otvíráku, pak by to mělo být v pořádku.
  • Některé otvírače garážových vrat mohou být za normálních pracovních podmínek docela hlasité, takže to nepředpokládejte jen proto, že je to trochu hlasité, že to není správně nainstalováno.
  reklama

Komunitní otázky a odpovědi

Vyhledávání Přidat novou otázku
 • Otázka Jak mohu zabránit ohýbání kolejnice nahoru, když zavřu dveře? Zdá se, že je třeba resetovat cestovní limity. Obsluha se snaží protlačit dveře podlahou, a protože to nejde, kolejnice se tlačí nahoru.
 • Otázka Musí být otvírač garážových vrat instalován na kolejnici? Ano. Kolejnice, kterou můžete vidět na obrázcích, pomáhá zvednout dveře, protože otvírák odvede napětí z kabelů. Používá se také k vedení řetězu/pásu.
 • Otázka Jak dlouho trvá instalace otvírače garážových vrat? Asi půl hodiny.
 • Otázka Jak nainstaluji externí otvírač garážových vrat? Namontujte otvírač na zeď poblíž garážových vrat a propojte vnější systém s vnitřním otvíračem garážových vrat.
 • Otázka Jak nastavím zapojení bezpečnostních senzorů pro garážová vrata? Prostudujte si instalační příručku dodanou se zařízením. Pokud nemáte instalační příručku, můžete obvykle získat kopii z webových stránek výrobce.
 • Otázka Musí být montážní lišta rovná, aby se garážová vrata zavřela? Ne, když jsou dveře otevřené, kolejnice by měla být 1,5 palce nad panelem. Vyrovnaná kolejnice může způsobit poškození dveří.
Nezodpovězené otázky
 • Co mám dělat, když se garážová vrata nezavřou a než zacvaknou na místo, zastaví se? Jak tento problém vyřeším?
 • Co mám dělat s otvírákem garážových vrat, aby světla znovu začala fungovat?
 • Co mám dělat, když se dveře neotevřou, když jsou studené?
 • Mohu převést otvírače garážových vrat na jiná garážová vrata jiné velikosti?
Položit otázku Zbývá 200 znaků Zadejte svoji e -mailovou adresu, abyste dostali zprávu, když bude tato otázka zodpovězena. Předložit
reklama

Video . Při používání této služby mohou být některé informace sdíleny s YouTube.

Tipy

 • Vždy se řiďte pokyny k instalaci, které jsou součástí vašeho otvírače garážových vrat. Jsou psány pro váš konkrétní otvírák, zatímco zde uvedené pokyny jsou obecnější.
 • Pokud uvidíte jakoukoli část otvírače poškozenou, nepoužívejte ji, dokud ji neopraví kvalifikovaný servisní technik. Nikdy neprovozujte dveře, pokud bezpečnostní systém nefunguje správně.
 • Jednou za měsíc zkontrolujte bezpečnostní reverzní systém a elektrické oko a v případě potřeby jej znovu seřiďte. Pravidelně kontrolujte také ruční ovládání dveří.
 • Před instalací otvírače zpevněte lehká skleněná nebo kovová garážová vrata, abyste předešli poškození vrat a zajistili správnou funkci bezpečnostního reverzního systému.
 • Garážová vrata uvádějte do provozu pouze tehdy, pokud jsou bez překážek.

Reklama Odeslat tip Všechna podání tipů jsou před zveřejněním pečlivě zkontrolována Děkujeme za zaslání tipu ke kontrole!

Varování

 • Pokud je to možné, použijte ruční odpojení pouze tehdy, když jsou garážová vrata zcela zavřená. Otvírák neunese váhu dveří, a pokud jsou pružiny slabé nebo zlomené, jejich odpojení může způsobit pád dveří.
 • Při instalaci nebo údržbě garážových vrat nebo otvírače nenoste prsteny, hodinky ani volný oděv. Mohly by se zachytit o pohybující se část a způsobit zranění vám nebo vašemu majetku.
 • Při údržbě jednotky nebo při práci v blízkosti hnacího řetězu nebo jiných pohyblivých částí vždy odpojte elektrické napájení otvírače.
 • Nikdy neměňte ani neodstraňujte pružiny, kabely nebo kladky garážových vrat. Servis dveří s torzními pružinami (jedna cívka nad dveřmi) smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.
 • Nikdy nenechávejte děti obsluhovat ani si hrát s otvírákem. Rádiový vysílač uchovávejte na místě nepřístupném dětem.
reklama

Populární Problémy

Tato příručka je pro ty začínající sportovce, kteří se chtějí prosadit v oblasti smíšených bojových umění (MMA). Stát se bojovníkem MMA není snadný úkol; toho lze dosáhnout pouze pokračující tvrdou prací a oddaností. Li...

Tenis: Dimitrov sestřelil Kyrgiose a vyhrál Cincinnati Open

Organizátoři turnaje soucitně reagují na obavy hráčů ze stoupajících teplot.

Získání náhrady kyčle může změnit váš život k lepšímu, ale zotavení po operaci bude nějakou dobu trvat. Vaše cvičení hip terapie posílí vaše kyčle, pomůže vám získat zpět rozsah pohybu a zabrání vzniku krevních sraženin. Na...

Stefanos Tsitsipas předvedl další ukázku svého obrovského potenciálu pohodlnou porážkou Guida Andreozziho v Sydney.

Tenisová otevřená éra, která začala v roce 1968, navždy změnila tvář tenisu. Může to být jediný nejdůležitější moment v historii tenisu.