Jak sloužit Bohu

Možná jste vyrostli s Bohem a duchovní vírou ve svůj život, nebo jste pro tuto zkušenost nový. Bez ohledu na to, kde jste na své cestě víry, existuje spousta způsobů, jak můžete Bohu sloužit každý den. Od aktivního vycházení z cesty, abyste Mu sloužili, k prosté lásce ve svém srdci a být dobrým člověkem; službu Bohu lze provádět téměř ve všech aspektech vašeho života.

Metoda 1 ze 3: Sloužit Bohu prostřednictvím víry

 1. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 1

  1 Rozvíjejte vztah s Bohem. Chcete -li začít sloužit Bohu, musíte zjistit, kdo je pro vás Bůh. Je váš vztah s Bohem něčím, na co se v době potřeby spolehnete? Nebo je to někdo, s kým komunikujete každý den?
  • Váš vztah k Bohu vám pomůže sloužit mu prostřednictvím vašich myšlenek a činů.
  • Zamyslete se nad svým vlastním životem a nad tím, co vám Bůh dal.


 2. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 2

  2 Modli se k Bohu. K modlitbě nemusíte být v kostele ani na kolenou; můžete mluvit s Bohem jako forma modlitby. Můžete najít konkrétní modlitby za téměř jakoukoli situaci ve vašem životě, nebo můžete jednoduše požádat Boha, aby vám pomohl s problémem, modlit se za vedení, mír nebo za jakýkoli počet věcí, které máte na mysli.
  • Modlitba je způsob služby Bohu, který pro vás může být velmi prospěšný, protože vás nechá vést svou vírou, zatímco se naučíte soustředit se na to, co se děje ve vašem životě, a řešit jakékoli problémy.
  • Modlitba není způsob, jak ignorovat to, co se děje ve vašem životě, ani by neměla být používána jako způsob, jak žádat Boha o věci, protože On není džin, který plní přání.
  • Služba Bohu prostřednictvím modlitby je jakýmsi prvním krokem na cestě ke službě Bohu po celý váš život a skrze vaši víru v Něho.
 3. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 3

  3 Prostudujte si Bibli. Čtení vaší bible nebo jakéhokoli textu je ve vašem náboženství považováno za posvátné, je další formou modlitby a služby Bohu. Pokud se cítíte na scestí, čtení textu vám může poskytnout vodítko, může vás inspirovat a dokonce vám dá lekce, jak sloužit Bohu.
  • Připojte se k biblické studii, kde se můžete naučit interpretovat text s ostatními následovníky. Jakmile porozumíte bibli, můžete pomoci ostatním, aby udělali totéž.
  • Při čtení Bible se zamyslete nad tím, jak se odráží ve vašem vlastním životě.
  • Svou bibli nemusíte číst od začátku do konce, stačí najít knihy nebo pasáže, o kterých se domníváte, že vás spojují s Bohem.
 4. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 4

  4 Děkovat Bohu. Nezapomeňte si občas udělat chvilku a poděkovat za to, co vám Bůh dal, nebo vám pomohl se dostat sám.
  • Pokud jste křesťan, můžete to udělat v kostele, před jídlem, před spaním nebo kdykoli se vám zachce. Udělejte si chvilku a poděkujte Bohu za to, co vám dal; ať už je to jídlo na vašem stole nebo oblečení na zádech.
  • Pokud praktikujete jiné náboženství, jako je hinduismus, základní praxí je poděkovat Bohu třikrát denně. Třikrát to je: ráno, když vstanete, před obědem a před spaním.
  • Ať už je to před jídlem, před spaním nebo kdykoli máte volnou chvilku, věnujte chvilku děkování Bohu za to, že vám dal nástroje, které ve svém životě potřebujete k úspěchu.
 5. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 5

  5 Získejte sílu od Boha. Existuje přísloví o jednom páru stop v písku během nejhorších bodů vašeho života. A poselstvím přísloví je, že když jste si v těch nejtěžších částech svého života mysleli, že jste sami, Bůh vás provedl. Služba Bohu může pocházet z toho, že mu necháte dát sílu, když ji nejvíce potřebujete, jednoduše tím, že do něj vložíte svou víru.
  • Získat sílu od Boha není vždy nejsnadnější koncept. Nakonec, jak tě Bůh učiní fyzicky silnějším? Nebude, ale svou víru v něj můžete použít k nalezení síly ve svém každodenním životě.
  • Možná se rychle vztekáš. Když cítíte, jak se vám začíná vařit krev, najděte si chvilku a modlete se k Bohu za mír. Požádejte, abyste našli sílu zůstat v klidu a nechat věci snést se z vašich zad. Pokud se budete chvilku dýchat a modlit se, pomůže vám to uklidnit se.
  • Možná se s něčím ve svém životě vyrovnáváte obtížně, modlitbou o sílu možná zjistíte, že máte schopnost lépe se vyrovnat.
  • Získání síly od Boha bude často záviset na víře a vědomí, že nikdy nechodíte sami. Že je tam, aby tě vyzvedl, pokud spadneš.
 6. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 6

  6 Modlete se s ostatními. Možná máte přítele, který potřebuje pomoc nebo se má těžce, nebo je to někdo, koho příliš neznáte. Modlitba s nimi, pokud jsou tomu otevření, nebo dokonce pro ně, může být dlouhá cesta.
  • Neměli byste nikoho nutit, aby se s vámi modlil, ani je odsuzovat za to, že neslouží Bohu stejným způsobem jako vy.
  • Pokud někomu modlitba nevyhovuje nebo nevěří v Boha, můžete mu sloužit tím, že se budete modlit k Bohu, aby tento člověk našel ve svém životě mír, sílu a víru, kterou potřebuje.
 7. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 7

  7 Modlete se se svou rodinou. Rodina, která se společně modlí, zůstává pohromadě. Služba Bohu není vždy individuální záležitostí. Když vy a vaše rodina děkujete a všichni máte víru, sloužíte společně Bohu. reklama

Metoda 2 ze 3: Sloužit Bohu ve vaší komunitě

 1. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 8

  1 Být mentorem. Můžete sloužit Bohu tím, že budete mentorem nebo pozitivním vzorem někomu, kdo může být mladší než vy nebo dokonce ve vašem věku.
  • Možná máte mladšího člena rodiny, který potřebuje vedení, nebo byste se mohli připojit k programu Big Brother/Big Sister.
  • Postavit někoho před sebe a pomáhat druhým je skvělý způsob, jak sloužit.
 2. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 9

  2 Dobrovolník ve vaší komunitě. Dobrovolnictví je dalším skvělým způsobem, jak sloužit Bohu, a lze jej provádět mnoha způsoby.
  • Dobrovolně se můžete přihlásit do místního potravinového útulku nebo vývařovny.
  • Můžete také sloužit Bohu tím, že uklidíte své sousedství nebo budete součástí sousedské hlídky a ochráníte ty, které máte rádi.
  • Pamatujte, že služba Bohu může být stejně jednoduchá jako pomoc bližnímu s malým úkolem nebo laskavostí, a nemusí to být velké velké gesto.
 3. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 10

  3 Dejte to, co nepotřebujete. Pokud jste studovali svou bibli, budete vědět, že existuje nespočet pasáží o tom, že vezmete jen to, co potřebujete, a pomůžete druhým tím, že dáte to, co nepotřebujete.
  • Je to skvělý způsob, jak sloužit Bohu, protože se můžete snadno rozhlédnout po svém domě a najít věci, které nepoužíváte nebo už nepotřebujete rozdávat.
  • Místo vyhazování starého oblečení nebo nábytku je můžete darovat místům, jako je Goodwill.
  • Můžete také darovat jakékoli další konzervy, které možná máte, místnímu potravinovému útulku.
 4. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 11

  4 Pomozte někomu v nouzi. Dobrým samaritánem můžete vždy sloužit Bohu. Pokud uvidíte někoho v nouzi, zkuste mu pomoci.
  • Nemusíte dělat nic velkolepého, protože pomoci někomu může být tak jednoduché, jako když otevřete dveře a vyzvednete si něco, co někomu mohlo spadnout.
 5. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 12

  5 Zaplatit dopředu. Pamatujete si dobu, kdy vám někdo s něčím pomáhal? Nyní jste na řadě vy. To samé udělejte pro někoho, kdo by mohl vaši pomoc použít.
  • Možná vás někdo nechá sloučit dopředu v provozu nebo v řadě v obchodě. Nyní je načase udělat totéž pro někoho jiného.
  • Zaplatit to dopředu je skvělý způsob, jak sloužit Bohu, a když uděláte něco dobrého pro někoho jiného, ​​budete se také cítit dobře. Je to win-win
  reklama

Metoda 3 ze 3: Služba Bohu tím, že jde dobrým příkladem

 1. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 13

  1 Začněte chodit do kostela. Jaký lepší způsob, jak sloužit Bohu? I když nemůžete jít, vždy si můžete párkrát týdně najít čas na tiché zamyšlení, modlitbu a čtení své Bible.
  • Chodit do kostela je jedním z nejběžnějších způsobů, jakými lidé slouží Bohu, ai když to není vaše oblíbená činnost, zkuste ten čas využít, abyste na hodinu zapomněli na jakékoli potíže, které vás v životě mohou potkat, a soustředili se na svůj vztah s Bohem.
  • Církev může být velmi duchovním a očistným zážitkem, na rozdíl od meditace nebo cvičení. V tomto případě jen projevujete svou víru.
 2. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 14

  2 Šiřte slovo o Bohu. Řekněte o něm ostatním lidem nebo je pozvěte do kostela. Nestyďte se za Boha, je to váš stvořitel.
  • Nicméně, stejně jako byste se neměli stydět za Boha, to neznamená, že byste ho měli někomu strčit do krku. Sloužit Bohu neznamená vnucovat ho ostatním.
 3. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 15

  3 Zůstaňte pokorní ve svých úspěších. Sloužit Bohu neznamená shrnovat své úspěchy a štěstí. Znamená to poděkovat mu za to, čím vám požehnal, a zůstat v tom pokorný.
  • V klidu se zamyslete nad tím, jak vám vaše víra dala bohatství, a pamatujte si, že je vaší prací použít ji na pomoc potřebným.
  • Možná máte v práci velkou povýšení. Neobcházejte se s tím, chlubte se tím, místo toho použijte svůj nový stav ke zlepšení svého pracoviště nebo pomozte svým spolupracovníkům, když mohou potřebovat vedení.
  • Pokud jste za něco získali ocenění nebo jste získali uznání za úspěch, pamatujte, že Bůh vám dal potřebné nástroje a je pravděpodobné, že jste toho nedosáhli sami. Slouží Bohu tím, že jde příkladem pokory, kterou mohou ostatní následovat.
 4. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 16

  4 Učte své děti o Bohu. Pokud jste rodič, víte, jak moc k vám vaše děti vzhlížejí a učí se od vás. A jít příkladem není nikdy důležitější, než když se to týká vašich dětí. Skvělý způsob, jak sloužit Bohu, je uvést ho do života vašich dětí.
  • Čtěte svým dětem knihy, které je učí o spiritualitě.
  • Ukažte jim, jak Bůh existuje v jejich každodenním životě, a naučte je, jak chodit s Bohem v jejich srdcích pomocí příkladů z bible nebo ze skutečného života.
 5. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 17

  5 Nechte Boha informovat o vašich činech. Když jste frustrovaní nebo spěcháte někam nebo splníte úkol, může být snadné ztratit ze zřetele, jak sloužit Bohu, ale zastavte se a přemýšlejte o tom, jak by chtěl, abyste jednali.
  • Může to být také druh modlitby k Bohu. Je dobré se občas zastavit a na chvíli se zeptat: „Jak Bůh chce, abych jednal?“
  • Nechat Boha a vaši víru v Něho, aby vám pomohla rozhodnout se, jak jednat, je nejen skvělý způsob, jak najít vnitřní klid, ale také ukáže ostatním kolem vás vaše nejlepší já. A ostatní budou následovat váš příklad.
 6. Obrázek s názvem Sloužit Bohu Krok 18

  6 Odpusť těm, kteří ti ublížili . Bůh je konečné odpuštění. Odpouští nám naše hříchy a prohřešky. A i když odpuštění není vždy snadné, když vám bylo ublíženo, je to jeden z nejlepších způsobů, jak sloužit Bohu, a tím i sobě.
  • Pokud někomu těžko odpouštíš, použij k tomu, abys pomohl Bohu, další způsoby, které slouží Bohu. Modlete se, mluvte s Bohem, jděte do kostela a dokonce udělejte něco dobrého pro někoho jiného.
  • Můžete si zapsat to dobré, co pochází ze špatné situace, a požádat Boha, aby vám dal sílu, kterou potřebujete k odpuštění, a soustředit se na ty dobré aspekty.
  reklama

Komunitní otázky a odpovědi

Vyhledávání Přidat novou otázku
 • Otázka Jeden z kroků řekl, abychom se modlili s rodinou, ale co když nemám rodinu, s níž bych se mohl modlit? Bůh se nedívá na tvůj život a soudí tě za věci, které nemáš. Bůh se podívá na vaše srdce, takže bez ohledu na to, zda se můžete s rodinou modlit nebo ne, je vaše víra a služba Bohu zcela na vás. Mezitím hledejte další lidi, ať už jsou to přátelé nebo lidé v nouzi, a modlete se s nimi. Važte si těchto příležitostí někoho požehnat.
 • Otázka K čemu je tento život? Byli jsme stvořeni Bohem, abychom Ho milovali, znali Ho a sloužili Mu v tomto životě, abychom s Ním byli v příštím životě šťastní.
 • Otázka Je pro křesťana nezbytná návštěva kostela, aby mohl sloužit Bohu? Nemusíte chodit do kostela, abyste sloužili Bohu, pokud věnujete oddaný čas jeho poznávání. Vyhraďte si čas na modlitbu a lekci Bible nebo si alespoň jednou týdně přečtěte Bibli. Můžete sloužit Bohu tím, že v něj věříte a šíříte jeho slovo. Evangelium není tajemství!
 • Otázka Jsem křesťan, ale moji přátelé říkají, že jsem katolík, protože chodím do katolické církve. Jsem křesťan nebo katolík? Katolíci jsou typem křesťana, takže je docela možné, že jste oba. Pokud jste dítě, zeptejte se svých rodičů.
 • Otázka Jsem křesťan, ale moji přátelé říkají, že jsem katolík, protože chodím do katolické církve. Jsem křesťan nebo katolík? Lavacraft Mezi křesťany patří katolíci a protestanti. Chodíte do katolické církve, jste tedy katolický křesťan.
 • Otázka Mohu být profesionálním fotbalistou a stále sloužit Bohu? Galasy4969 Nejlepší odpověď Ano. Pamatujte, že část vašeho úspěchu by měla být vždy připsána Bohu.
 • Otázka Kvůli problému, který se stal před mojí svatbou, se můj duchovní život dosud nevyrovnával. Co mám dělat? Zara Bluehoof Čtěte denně Bibli, modlete se a věnujte si čas na meditaci nebo přemýšlení o životě. Je dobré, když se zamyslíš nad tím, co jsi během dne udělal. Zkuste uklidit nebo uspořádat svůj pokoj a vězte, že Bůh je s vámi po celou dobu. Pomáhá také těm, kteří si pomáhají sami, takže byste také mohli zvážit poradenství nebo ústup, abyste získali kvalifikovanou pomoc s nalezením rovnováhy.
 • Otázka Proroctví přišla několikrát, že nechci sloužit Bohu. Znepokojuje mě to, protože jsem se snažil najít čas, abych sloužil Bohu. Ale nevím, jak Bůh chce, abych mu sloužil. Zara Bluehoof Přečtěte si Bibli a vydejte se na přirozené místo, které milujete. Může to být les nebo řeka. Jděte tam a podívejte se na všechnu tu krásu. Podívejte se na všechno živé a na to, jak je to nádherné. A uvědomíte si, že toto všechno stvořil Bůh. On to všechno vytvořil! A vy vlastně chcete sloužit Bohu! Pokud se celou tu dobu vydáváte pro Boha, ignorujte část, která říká, že ne! Nic byste nedělali, kdybyste mu nechtěli sloužit.
 • Otázka Miluji Boha, v srdci vím, že ano, ale stále se vracím ke konkrétnímu hříchu a můj studijní život není tak skvělý, i když bych ho chtěl. Potřebuji pomoci. Zara Bluehoof Dělejte si při studiu pravidelné přestávky a jděte si někam odpočinout, jako je vaše zahrada, klidné místo nebo ložnice. Pokud jde o hřích, udělejte si čas na čtení Bible a modlete se za Boží odpuštění. Modlete se, aby vás znovu nelákalo hřešit.
 • Otázka Musíte při modlitbě mluvit nahlas? Je špatné modlit se za něj tiše ve své mysli? CageyCat Nejlepší odpověď Osoba se může modlit, jak chce. Ježíš Kristus kritizoval muže (tehdejší společnost se většinou točila kolem mužů), kteří se v chrámu modlili. Kristus řekl, aby dělal věci nenápadně, jen mezi vámi a Bohem.
Zobrazit více odpovědí Položit otázku Zbývá 200 znaků Zadejte svoji e -mailovou adresu, abyste dostali zprávu, když bude tato otázka zodpovězena. Předložit
reklama

Tipy

 • Pokud udržíte Boha v popředí svého srdce, budete mu sloužit každý den, aniž byste na to mysleli.
 • Když se modlíš, mluv s Bohem jako s přítelem. Může to být jak formální, tak neformální, jak chcete.
 • Nenuťte svou víru nikomu, kdo ji nevítá. To nikomu neslouží. Sloužit Bohu někdy znamená pomáhat druhým způsoby, které nemají s náboženstvím nic společného.
 • Sloužit Bohu není vždy snadné. Ve skutečnosti je to někdy velmi těžké. Pokud potřebujete, promluvte si s někým, komu důvěřujete, kdo sdílí víru podobnou té vaší, jako manželský partner, přítel nebo člen vaší církve. Po této cestě nemusíte chodit sami.
 • Služba Bohu nemusí být vysloveně náboženskou zkušeností, stačí si pamatovat Zlaté pravidlo: udělejte druhým to, co byste chtěli, aby oni dělali vám “a už sloužíte Bohu.
 • Zapojte se do své církve! Připojte se k církevnímu sboru, pomozte učit děti a dobrovolně se účastněte církevních akcí a společenských setkání! Nebo prostě být dobrým člověkem, jak chce Bůh.

Reklama Odeslat tip Všechna podání tipů jsou před zveřejněním pečlivě zkontrolována Děkujeme za zaslání tipu ke kontrole!

Populární Problémy

US Open je jen měsíc pryč a je tu několik hráčů, kteří jsou silnými uchazeči o zvednutí letošní Slam Trophy.

Rory McIlroy se zasnoubil s Caroline Wozniacki

Ukázka čtvrtfinále mužské dvouhry na Australian Open 2016.

Azarenková se k tenisu vrací sedm měsíců po narození syna Lea.

Jak vyrobit poppadomy. Poppadoms jsou pikantní tenké oplatky, které se obvykle podávají jako příloha nebo občerstvení v tradičním indickém jídle. Jsou vydatné a ostré a lze je podávat teplé i studené. Vytváření poppadomů doma je snadné a zábavné ...

Zde je návod, jak sledovat hry Rockets online bez kabelu v letech 2019-20, ať už jste na jejich trhu nebo mimo něj.