Jak si zachovat oddanost své křesťanské víře

Během vaší cesty jako křesťana je normální mít období, kdy se cítíte obzvláště blízko k Bohu. Bohužel to platí i naopak - mohou nastat situace, kdy je těžší cítit Jeho přítomnost ve vašem životě. V těch dobách může být těžké zůstat oddaný své víře. Udržujte svou víru silnou tím, že se budete věnovat své duchovní rutině a budete trávit čas s ostatními věřícími.

Metoda 1 ze 3: Uctívání soukromě

 1. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 1

  1 Udělejte si čas na každodenní modlitbu a oddanost. Když zjistíte, že zápasíte se svou vírou, může být pro vás těžké důsledně si udělat čas na čtení Bible a modlitbu. Každodenní oddanost vám však pomůže cítit se blíže k Bohu, i když jsou těžké časy.
  • Vyberte si čas, který vám nejlépe vyhovuje, a pak se ho držte každý den. Pokud jsi ranné ptáče, možná bys mohl začít svůj den studiem Božího slova. Pokud jste spíše noční sova, možná byste raději zakončili den úvahou a modlitbou.
  • Během této doby se pokuste vypnout veškeré rušivé vlivy. Pokud je to možné, najděte si klidné místo daleko od ostatních lidí a vypněte televizi a telefon, aby bylo snazší soustředit se.
  • Žalm 119: 105 popisuje, jak vám může pomoci Boží slovo: „Tvé slovo je lampou pro mé nohy a světlem pro mou cestu.“


 2. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 2

  2 Mluvte s Bohem o všem, co máte na srdci. Modlitba nemusí být formální řečí k Bohu se založenýma rukama před vámi. Můžete se modlit kdykoli a kdekoli - a čím více se budete modlit, tím více se budete cítit spojeni s Bohem. To může pomoci udržet vaši víru silnou bez ohledu na to, čím procházíte.
  • Můžete například poděkovat Bohu, když se dějí dobré věci, požádat ho o moudrost, když stojíte v obtížné situaci, nebo se modlit o útěchu, když vám je smutno. Pokud opravdu zpochybňujete svou víru, zkuste říci modlitbu jako: „Cítím se teď tak daleko od tebe, Bože. Prosím, pomoz mi cítit tvou přítomnost v mém životě. '
  • Může to chvíli trvat, než si zvyknete na neustálou modlitbu, takže se nebijte, pokud někdy zapomenete. Mluvte s Bohem, kdykoli na to myslíte - časem to bude čím dál přirozenější.
  • Bible popisuje tento typ modlitebního vztahu ve Filipanům 4: 6: „O nic se nestarej, ale ve všem modlitbou a úpěnlivou prosbou děkuj, aby byly tvé žádosti známy Bohu.“
 3. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 3

  3 Přečtěte si Bibli, aby vaše víra zůstala silná. Každý den během svého tichého času s Bohem si přečtěte úryvek ze své Bible a opravdu rozjímejte o jeho významu. Často budete překvapeni, jak relevantní může být vaše studium Bible pro cokoli, čím procházíte. Když se Boží slovo cítí použitelné pro váš vlastní život, může skutečně pomoci obnovit vaši víru.
  • Neexistuje žádný správný nebo špatný způsob, jak číst vaši Bibli - můžete začít v Genesis a přečíst si celou cestu, každý den si můžete přečíst úryvek ze Starého zákona a jeden z Nového zákona, nebo můžete denně provádět řízené čtení z oddaný. Důležité je, že trávíš čas studiem Božího slova.
  • Pokud zjistíte, že zpochybňujete své přesvědčení, zkuste si přečíst příběhy biblických postav, které také bojovaly se svou vírou, jako Mojžíš, Job, Ester a Noe.
  • Snaž se meditovat o tom, co čtete opravdu hluboce zabrousit do toho, co to pro vás znamená.
 4. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 4

  4 Když hřešíš, požádej o odpuštění. Hřích nás odděluje od Boha a tato vzdálenost může vést ke krizi víry, pokud ji neřešíte. Existuje však cesta zpět k Bohu - v 1. Jana 1: 9 Bible říká: „Pokud vyznáme své hříchy, [Bůh] je věrný a spravedlivý, aby nám naše hříchy odpustil a očistil nás od veškeré nepravosti.“ Modlete se k Bohu, aby přiznal vaše hříchy, a požádejte ho, aby vám odpustil a pomohl vám je překonat.
  • Každý někdy hřeší - je to lidská přirozenost! Součástí křesťanství je však oddanost tomu, abychom byli stále více podobní Ježíši, a proto je důležité odvrátit se od hříchu, kdykoli jej ve svém životě poznáte.
  • Bible nám také říká, abychom odpustili druhým lidem jejich hříchy proti nám: „A kdykoli se budete modlit, odpusťte, pokud máte něco proti komukoli, aby vám váš Otec, který je také v nebesích, odpustil vaše provinění.“ -Označte 11:25
  reklama

Metoda 2 ze 3: Překonání pochybností

 1. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 5

  1 Meditujte o chvílích, kdy jste pocítili Boží přítomnost. Když se cítíte obzvláště daleko od Boha, připomeňte si časy, kdy jste se k Němu cítili blízko. Pokuste se udržet ten pocit a modlete se, aby vám Bůh pomohl znovu cítit Jeho přítomnost. Dokážete -li v těžkých chvílích vytrvat, pravděpodobně zjistíte, že váš vztah s Bohem je bližší než kdykoli předtím, když se dostanete na druhou stranu.
  • Můžete si například vzpomenout, kdy jste se poprvé stali křesťany, nebo v době, kdy jste cítili, že odpověděl na jednu z vašich modliteb.
  • I když se zdá těžké cítit Boží přítomnost, Bible nám připomíná, že je tam vždy. Matouš 28:20 například říká: „A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce věku.“
 2. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 6

  2 Pište si modlitební deník jako připomínku Božího díla ve vašem životě. Každý den si najděte pár minut a zapište si, za co se modlíte. Mohou to být věci, za které jste vděční, které vás trápí, lidé, které milujete - cokoli, co máte na srdci. Když procházíte těžkými časy, přečtěte si deník a zamyslete se nad tím, jak mohl Bůh na tyto modlitby odpovědět.
  • Můžete si také zapsat věci do modlitebního deníku, abyste si je později zapamatovali.
  • Díky každodenní praxi vděčnosti můžete snáze najít dobré věci v životě. Každý den si napište něco, za co jste vděční. Když máte těžké časy, přečtěte si svůj seznam vděků a děkujte Bohu za požehnání ve vašem životě.
 3. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 7

  3 Dovolte si klást otázky. Může být těžké mít silnou víru po celou dobu, zvláště když vidíte a slyšíte věci, kvůli kterým si říkáte, zda je Bůh vůbec skutečný. Být dobrým křesťanem neznamená, že nesmíte zpochybňovat, kdo je Bůh nebo jak ve vašem životě působí. Místo toho, aby vás tyto otázky nechaly odtrhnout od Boha, spoléhejte na svou víru, mluvte se spoluvěřícími a čtěte Boží slovo, abyste se pokusili najít odpovědi.
  • Během svého působení jako křesťan můžete slyšet, jak lidé říkají, že Bůh neexistuje, nebo můžete vidět jiné křesťany, kteří jednají způsobem, díky kterému se budete cítit vzdálení od církve. Tyto věci však nemusí zničit vaši víru - místo toho je použijte jako připomínku, že všichni lidé potřebují Boží lásku a odpuštění.
  • Mohlo by vás také zajímat, proč Bůh připouští, aby se dobrým lidem staly špatné věci. Možná neexistují jednoduché odpovědi, ale je důležité vědět, že tyto typy otázek jsou normální součástí víry.
  • Bible křesťany vybízí, aby kriticky přemýšleli o věcech, které slyšíme. 1 Jan 4: 1 říká: ‚Milovaní, nevěřte každému duchu, ale vyzkoušejte duchy, abyste zjistili, zda jsou od Boha, protože do světa vyšlo mnoho falešných proroků. '
 4. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 8

  4 Pokud se svou vírou bojujete, buďte trpěliví sami se sebou. Mnoho křesťanů prochází obdobími, kdy se necítí tak blízko k Bohu, zvláště když se stane něco, co je přiměje zpochybnit jejich víru. Udělejte si čas na zamyšlení nad tím, proč se cítíte vzdáleni Bohu. Kromě toho myslete na doby, kdy jste se k Němu cítili velmi blízko. Poté zkuste přijít na to, jak se k tomuto blízkému vztahu vrátit.
  • Pamatujte si, že vaše víra nemusí nutně vypadat jako víra kohokoli jiného. Můžete například věřit, že se příběhy v Bibli odehrály přesně tak, jak jsou popsány, nebo můžete věřit, že jsou míněny jako metafory, které mají vést Boží následovníky.
  reklama

Metoda 3 ze 3: Užívání si společenství

 1. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 9

  1 Navštivte kostel, abyste se dozvěděli více o Božím slově. Pravidelná návštěva kostela vám může pomoci udržet vaši víru svěží a silnou. Je to skvělý způsob, jak trávit čas s ostatními věřícími, a během samotné bohoslužby uslyšíte aplikace Božího slova v reálném světě od svého kněze nebo pastora.
  • Pokud nemůžete navštívit místní kostel osobně, sledujte bohoslužby v přímém přenosu nebo poslouchejte podcasty.
 2. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře, krok 10

  2 Trávit čas s ostatními věřícími v kostele i mimo něj. Společenstvo s jinými křesťany je obrovským důvodem, proč chodit do kostela, ale tím to nemusí končit. Připojte se k církevním aktivitám, jako jsou biblická studia a společenské skupiny, a setkávejte se s dalšími věřícími v neformálnějším prostředí. Jak vaše přátelství roste, můžete dokonce trávit čas společně a dělat věci, které nesouvisejí s církví, například grilovat nebo si dát kávu.
  • Když jste poblíž jiných lidí, kteří sdílejí vaši víru, mohou vám pomoci pozvednout vás, když bojujete, nebo vás přivést k odpovědnosti, pokud se vzdalujete od Boha.
  • Chcete -li se s dalšími věřícími setkat online, zkuste se podívat na křesťanská fóra nebo skupiny sociálních médií.
  • Bible toto společenství povzbuzuje znovu a znovu, jako v Hebrejcům 10: 24-25: „Zamysleme se nad tím, jak se navzájem podněcovat k lásce a dobrým skutkům, aniž bychom opomínali setkávání, jak je u některých zvykem, ale povzbuzovali jeden druhého, a tím víc, jak vidíte, jak se Den blíží. '
 3. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 11

  3 Dobrovolně věnujte svůj čas službě druhým. Pomoc lidem v nouzi je skvělý způsob, jak ukázat Boží lásku ostatním. Na druhé straně to může ve skutečnosti pomoci posílit vaši vlastní víru, takže hledejte servisní příležitosti všude, kde můžete.
  • Zeptejte se ve svém kostele, zda nemají nějaké mise, kterých byste se mohli účastnit, například pomoc s občerstvením pro hladové rodiny nebo účast na úklidu sousedství.
  • Služba druhým nemusí nutně být ani formální věcí - můžete projevit Boží lásku tím, že budete starostlivým posluchačem, když se například milovaný člověk má těžce.
  • Najděte způsob, jak využít svůj jedinečný talent k pomoci druhým, jak je doporučeno v 1. Petrově 4:10: „Když každý dostal dar, používejte ho k tomu, abyste si navzájem sloužili jako dobří správci rozmanité Boží milosti.“
 4. Obrázek s názvem Zůstaň oddaný své křesťanské víře Krok 12

  4 Požádejte o radu a modlitbu mentory ve vašem kostele. Vytvářejte vztahy s vedoucími ve vaší církvi, u nichž se domníváte, že ztělesňují Boží lásku. Poté, když prožijete těžké časy, dejte jim vědět, že bojujete. Tímto způsobem se za vás mohou modlit a dokonce mohou být schopni sdílet moudrost na základě svých osobních zkušeností.
  • Můžete se například obrátit na svého pastora nebo kněze, staršího ve vaší církvi nebo jen na někoho, koho máte opravdu rádi a který je křesťanem déle než vy.
  reklama

Komunitní otázky a odpovědi

Vyhledávání Přidat novou otázku
 • Otázka Jak se mohu věnovat Bohu? Zachary Rainey
  Vysvěcený ministr Rev.Zachary B. Je absolventem Northpoint Bible College a členem Generální rady Assemblies of God. Zachary Rainey Vysvěcený ministr Expertní odpověď Věnujte část svého dne čtení a memorování Písma, meditaci, modlitbě a psaní deníku. Staňte se součástí komunity, ve které se modlíte a uctíváte ostatní, kteří sdílejí vaši víru a poskytují si vzájemné povzbuzení, aby se soustředili na Boha. Najděte si místo křesťanské služby jako následovník Ježíše Krista. Pokud cítíte, že Bůh je důležitý, budete ochotni investovat část svého času a prostředků do toho, abyste Ho lépe poznali.
 • Otázka Jak často se mám modlit? Zachary Rainey
  Vysvěcený ministr Rev.Zachary B. Je absolventem Northpoint Bible College a členem Generální rady Assemblies of God. Zachary Rainey Vysvěcený ministr Odborná odpověď Měli byste začít svůj den soustředěnou modlitbou, pokračovat v modlitbě ve svém srdci, když budete během dne vykonávat své činnosti, a jít spát s jinou modlitbou. Křesťan by se měl „nepřetržitě modlit“. Rozhovor s Bohem nikdy nekončí.
 • Otázka Jak se stanete oddaným křesťanem? Zachary Rainey
  Vysvěcený ministr Rev.Zachary B. Je absolventem Northpoint Bible College a členem Generální rady Assemblies of God. Zachary Rainey Vysvěcený ministr Odborná odpověď Abyste mohli vést dobrý křesťanský život, musíte být následovníkem Ježíše Krista. Původně se křesťanům smělo říkat pouze učedníci. Žák je následovníkem a studentem Ježíše Krista. Vězte, co Ježíš udělal a řekl, a poslouchejte jeho učení. To je vše, co musíte udělat, abyste byli křesťany.
 • Otázka Je možné, že lze spasení ztratit? Redaktor zaměstnanců wikiHow
  Odpověď zaměstnanců Tuto odpověď napsal jeden z našeho vyškoleného týmu výzkumníků, který ji ověřil z hlediska přesnosti a komplexnosti. wikiHow Zaměstnanci redakce Odpověď zaměstnanců To je hluboce teologická otázka a odpověď se liší v závislosti na tom, ke které denominaci patříte. Mnoho křesťanů se však domnívá, že Bible učí, že jakmile jste spaseni, jste vždy spaseni.
 • Otázka Jak vysvětlím některým křesťanům, že mě používání šperků nedělá světskými? Redaktor zaměstnanců wikiHow
  Odpověď zaměstnanců Tuto odpověď napsal jeden z našeho vyškoleného týmu výzkumníků, který ji ověřil z hlediska přesnosti a komplexnosti. Odpověď redakce wikiHow Zaměstnanci Zaměstnanci V 2. Mojžíšově 12:35, když Mojžíš a Hebrejci prchali z Egypta, Bible říká, že Hebrejci žádali Egypťany o stříbro, zlato a oblečení. Také se tam říká, že Bůh přiměl Egypťany, aby na Hebrejce pohlíželi s laskavostí, aby jejich žádosti vyhověli. Pokud Bůh dovolil Hebrejcům brát stříbro a zlato za šperky, pravděpodobně není ve své podstatě proti tomu, abyste je nosili.
 • Otázka, ale pokud ho opustíš, navždy tě odmítne. I Chronicles 28: 9 (NIV) už mnoho let odmítá a zpochybňuje moji víru. Vezme mě Bůh zpět? Redaktor zaměstnanců wikiHow
  Odpověď zaměstnanců Tuto odpověď napsal jeden z našeho vyškoleného týmu výzkumníků, který ji ověřil z hlediska přesnosti a komplexnosti. Odpověď redakce wikiHow Zaměstnanci Zaměstnanci Když byl Ježíš zabit, byl vedle něj popraven zloděj. Zloděj uznal Ježíše za syna Božího a byl zachráněn těsně před smrtí. Nikdy není pozdě obrátit svůj život k Bohu.
 • Otázka, měli bychom být schopni randit jen proto, že tohle dělá svět? Písmo hovoří pouze o tom, že někoho poznáme jako manželský pár. randění bylo povoleno až poté, co se od vás očekávalo, že se vezmete. Redaktor zaměstnanců wikiHow
  Odpověď zaměstnanců Tuto odpověď napsal jeden z našeho vyškoleného týmu výzkumníků, který ji ověřil z hlediska přesnosti a komplexnosti. Zaměstnanci wikiHow Zaměstnanci Redakce Odpověď Můžete randit způsobem, který stále ctí vaši křesťanskou víru, pokud randíte úmyslně (to znamená, že randíte pouze s lidmi, se kterými si můžete představovat svatbu) a udržujete se v sexuální čistotě.
 • Otázka Chci zůstat oddaná Bohu, ale začínám být líná a říkám si, že to udělám druhý den. Co musím udělat? Odevzdejte se Kristu. Obnoví vás nevysvětlitelnou energií a dodá vám palčivou touhu žít pro něj a osvětlit okolí.
 • Otázka Jak mohu pomoci druhým zůstat oddaní Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je pravidelně si s nimi povídat o křesťanských záležitostech. Nebuďte panovační a nevypadejte panovačně, ale mluvte lhostejně o všech těžkostech, kterým čelíte, abyste jim připomněli, jak vypadá láska k Bohu.
 • Otázka A co Lev.19: 28, pokud není špatné nechat se tetovat? Boží slovo je často zahalené a říká se skrytým způsobem, ale někdy je také velmi jasné, jako v Lv 19:28; než začnete pochybovat, měli byste pochopit, PROČ Bůh tetování zakazuje: Tetování je věčný text, který vytvoříte na svém těle a slouží jako způsob, jak ukázat svou oddanost něčemu. Bůh mnohokrát vysvětlil, že nechce, abychom se připoutali ke světu a k hmotným věcem, a proto nechce, abychom je drželi na kůži.

Populární Problémy

Houbové infekce jsou běžné a jejich léčba může být také velmi obtížná. Nejlepší ochranou proti houbovým infekcím je udělat vše pro to, abyste jim zabránili. Pokud trpíte opakujícími se houbovými infekcemi nebo pokud v současné době ...

Maria Šarapovová měla po zápase se Serenou Williamsovou pozitivní test na zakázané látky meldonium.

V úterý je důležitý zápas OVC na začátku sezóny, protože Murray State nastupuje proti Austinu Peaymu. Zde je návod, jak hru sledovat.

Justine Henin a Boris Becker nedávno hovořili o nedostatku lásky mezi fanoušky k Novakovi Djokovicovi. Djokovič byl celý týden ve zprávách kvůli diskvalifikaci z probíhajícího US Open.

Jak si užít venku. Trávit čas venku může být skvělý způsob, jak se spojit s přírodou a zapomenout na všechny problémy skutečného života, které vás tíží. Jakmile se zbavíte internetu a iPhonu, vezměte s sebou pár přátel a přijměte ...