Jak navléknout šicí stroj Brother Ls 1217

Šicí stroj Brother LS 1217 je standardní model, takže navlékání nitě není o nic těžší než jakýkoli jiný standardní šicí stroj. Před použitím stroje k šití projektu je však nutné pečlivě dodržovat pokyny pro navlékání.

Část 1 ze 3: Část první: Navíjení cívky

 1. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217 Krok 1

  1 Umístěte cívku. Nasaďte cívku nitě na čep cívky v horní části stroje.
  • Pamatujte, že při navíjení cívky musí být šicí stroj zapnutý.
  • Pokud používáte dříve navinutou cívku, můžete tuto část přeskočit a podívat se pouze do sekcí „Navlékání jehly“ a „Nabíjení a natahování nitě cívky“.


 2. Obrázek s názvem Navlečení šicího stroje Brother Ls 1217, krok 2

  2 Omotejte nit. Nakreslete konec nitě z cívky přes horní část stroje a kolem napínacího kotouče navíjení cívky na opačné straně.
  • Při odvíjení niti se ujistěte, že se cívka otáčí ve směru hodinových ručiček. Pokud tomu tak není, možná budete muset změnit způsob, jakým sedí na cívce,
  • Nejprve oviňte nit kolem přední části disku. Měl by projít přes levou stranu disku a poté přejít zpět k přední části stroje.
 3. Obrázek s názvem Navlečení šicího stroje Brother Ls 1217, krok 3

  3 Navlékněte nit do cívkového otvoru. Protáhněte konec ocasu nitě otvorem v cívce.
  • Nit by měla procházet otvorem počínaje zevnitř a pohybovat se skrz vrchol.
  • Tímto otvorem protáhněte alespoň 2 až 3 palce (5 až 7,6 cm) nitě.
 4. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 4

  4 Zamkněte cívku. Umístěte cívku na hřídel navíjení cívky a zasuňte hřídel doprava, aby zapadla na místo.
  • Ujistěte se, že konec nitě a jeho odpovídající otvor směřují nahoru.
  • Ručně opatrně otáčejte cívkou ve směru hodinových ručiček, dokud neuvidíte pružinu na hřídeli sklouznout do štěrbiny cívky, čímž ji zajistíte.
 5. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 5

  5 Omotejte nit kolem cívky. Uchopte ocas nitě a lehce stiskněte nožní ovladač. Nechte nit několikrát omotat kolem cívky a poté sundejte nohu z ovladače.
  • Jakmile je cívka spuštěna, odstřihněte ocas nitě trčící z horní části cívky.
 6. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 6

  6 Navíjejte, dokud není cívka plná. Stiskněte znovu nožní ovladač a nechte cívku navíjet rychleji. Pokračujte v navíjení, dokud není cívka plná.
  • Jakmile je cívka plná, stroj by se měl automaticky zastavit.
  • Vyvažovací kolečko se bude při navíjení cívky dále otáčet, ale neměli byste se ho dotýkat, protože by to mohlo poškodit stroj.
 7. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 7

  7 Vyjměte cívku. Odřízněte nit spojující cívku a cívku a poté vyjměte cívku z hřídele navíjení cívky.
  • Zatlačte hřídel navíjení cívky doleva. Cívku byste měli vyjmout tak, že ji přímo nadzvednete.
  reklama

Část 2 ze 3: Část druhá: Navlékání jehly

 1. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 8

  1 Zvedněte páčku navíjení nitě. Otáčejte vyvažovacím kolečkem na pravé straně stroje, dokud páčka navíjení nitě v levém předním kanálu nedosáhne nejvyšší polohy.
  • Abyste snížili riziko zranění nebo poškození, mějte na paměti, že v tuto chvíli by měl být stroj vypnutý.
  • Otočte vyvažovacím kolečkem proti směru hodinových ručiček nebo směrem k sobě. Neotáčejte kolem od sebe.
  • Zvedněte přítlačnou patku také zvednutím páčky přítlačné patky.
 2. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 9

  2 Vložte cívku nitě. Umístěte cívku nitě na čep cívky v horní části stroje.
  • Než to uděláte, možná budete muset vytáhnout kolík cívky.
  • Cívka nitě by měla sedět tak, aby ocas, který odstraníte, vypadl ze zad, nikoli zepředu, což způsobí otáčení cívky proti směru hodinových ručiček při odvíjení.
 3. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 10

  3 Nakreslete vlákno do pravého kanálu. Než vytáhnete nit do pravého předního kanálu, vytáhněte nit přes horní část stroje a skrz horní vodítko nitě.
  • Horní vodič nitě je zahnutý kus kovu připevněný k napínacímu kotouči navíjení cívky.
  • Vlákno by mělo procházet do pravého kanálu v přímém úhlu, nikoli v úhlopříčce.
 4. Obrázek s názvem Navlečení šicího stroje Brother Ls 1217, krok 11

  4 Omotejte nit kolem kotoučů pro napnutí niti. Omotejte nit za a kolem voliče napětí niti mezi dvěma předními kanály.
  • Při tom možná budete muset vyvinout lehký tlak na vlákno nad pravým kanálem.
  • Omotejte nit kolem tohoto číselníku zprava doleva. Než budete pokračovat, ujistěte se, že zachycuje kontrolní pružinu nalevo od tohoto číselníku.
 5. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 12

  5 Veďte nit kolem navíjecí páky. Vytáhněte nit nahoru levým kanálem, přes a skrz háček navíjecí páky, poté zpět dolů levým kanálem na druhé straně páčky.
  • Než ji do této páky zapojíte, nit by měla být na pravé straně navíjecí páky. Poté by se měl vrátit dolů na levou stranu této páky.
  • Nit by měla přirozeně vklouznout do háčku navíjecí páky, když ji omotáte kolem zadní části této páky.
 6. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 13

  6 Zavěste nit do finálního vodítka nitě. Vytáhněte nit dolů směrem k jehle a poté ji navlékněte do konečného vodítka nitě těsně nad samotnou jehlou.
  • Toto vodítko nitě vypadá jako malá lišta stojící vodorovně přes horní část jehly. Zasuňte nit do otvoru této tyče a zasuňte ji do slotu, dokud nedosáhne vnitřního ohybu.
 7. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 14

  7 Navlékněte oko jehly. Protáhněte nit jehlou a pracujte zepředu dozadu.
  • Nechte ocas dlouhý 2 cm (5 cm). Umístěte tento ocas tak, aby seděl na zadní straně stroje.
  reklama

Část 3 ze 3: Část třetí: Nabíjení a kreslení nitě cívky

 1. Obrázek s názvem Vlákno na šicím stroji Brother Ls 1217, krok 15

  1 Zvedněte jehlu. Otáčejte vyvažovacím kolečkem na pravé straně stroje, dokud jehla nedosáhne nejvyšší polohy.
  • V tomto okamžiku by měl být stroj vypnut, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození.
  • Otáčejte vyvažovacím kolečkem pouze směrem k sobě a pohybujte jím proti směru hodinových ručiček. Neodvracejte jej od sebe.
  • Pokud je to nutné, zvedněte současně také páčku přítlačné patky.
 2. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 16

  2 Vyjměte pouzdro cívky. Otevřete kryt raketoplánu a vytáhněte pouzdro cívky ze stroje zatažením za západku pouzdra cívky.
  • Kryt raketoplánu by měl být umístěn za prodlužovacím stolem a na přední straně stroje.
  • Vytáhněte západku pouzdra cívky směrem k sobě. Uvnitř stroje byste měli cítit uvolnění pouzdra. Pokračujte ve vytahování západky směrem k sobě, aby se pouzdro ze stroje úplně odstranilo.
 3. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 17

  3 Vložte cívku do pouzdra. Zasuňte cívku do pouzdra cívky a provlékněte konec nitě cívky otvorem v pouzdru.
  • Před vložením cívky do pouzdra odviňte zhruba 10 cm nitě. Toto je konec vlákna, se kterým budete muset v tomto kroku pracovat.
  • Držte pouzdro cívky tak, aby háček západky spočíval na vašem palci. Držte cívku tak, aby se nit zdála omotávat ve směru hodinových ručiček.
  • Zasuňte cívku do pouzdra tak, aby visel ocas nitě.
  • Zatáhněte ocas nitě do přirozené drážky pouzdra a zasuňte jej, dokud nezapadne pod pružinovou sponu a skrz otvor pro vedení niti (doručovací oko) pouzdra.
 4. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 18

  4 Vraťte kufr do stroje. Opět držte pouzdro cívky za západku a poté jej vložte zpět do stroje. Poté, co pouzdro cívky zapadne na místo, uvolněte západku.
  • Západka pouzdra by měla zapadnout do zářezu v horní části raketoplánu uvnitř stroje.
  • Pokud je kufr správně nabitý, nemělo by se v něm pohybovat.
 5. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 19

  5 Projeďte jednou jehlu. Otočte vyvažovacím kolečkem na pravé straně stroje a pohybujte směrem k sobě (otáčení proti směru hodinových ručiček). Jehla se musí zabořit do spodní části stroje a znovu se zvednout zpět do své nejvyšší polohy.
  • Pevně ​​přidržte konec horní nitě jehly levou rukou a pravou rukou otáčejte vyvažovacím kolečkem, přičemž na tuto nit při tomto postupu naneste mírné napětí.
  • Neotáčejte vyvažovacím kolečkem směrem od sebe (otáčení ve směru hodinových ručiček).
  • Pokud je to provedeno správně, horní nit by měla během tohoto procesu zachytit spodní nit, čímž by spodní nit vytáhla ze základny stroje ve velké smyčce.
 6. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 20

  6 Chytit smyčku. Pomocí prstu opatrně zachyťte smyčku nitě, kterou jste právě natáhli, a přitom smyčku rozpojte.
  • Měli byste vidět dva oddělené konce nití: jeden vyčnívající z jehly (horní nit) a jeden vyčnívající ven ze spodní části stroje (spodní nit).
 7. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 21

  7 Narovnejte obě vlákna. Táhněte za obě nitě samostatně, dokud nebudete mít ocas 15 palců (6 palců). Umístěte oba ocasy tak, aby vyčnívaly směrem k zadní části stroje.
  • Obě vlákna by měla spadnout přímo za přítlačnou patku.
  • Horní nit by měla procházet mezi prsty přítlačné patky.
 8. Obrázek s názvem Vlákno šicího stroje Brother Ls 1217, krok 22

  8 Zkontrolovat dvakrát. Přečtěte si znovu kroky a zkontrolujte, jak byly připraveny horní i spodní nitě. Pokud bylo vše provedeno správně, stroj má nyní závit a měl by být připraven k použití. reklama

Komunitní otázky a odpovědi

Vyhledávání Přidat novou otázku
 • Otázka Jak vložím jehlu? Otočí se malý knoflík. Můžete jej otáčet, dokud nebude zcela volný, poté vložte jehlu a utáhněte ji.
 • Otázka Jak vrátím cívku zpět do šicího stroje Brother? Podržte pružinovou sponu na přední straně cívky, vložte na místo přidržující sponu, otáčejte, dokud neucítíte, že zaskočila, a poté sponu uvolněte.
 • Otázka Jak nastavím napětí na svém šicím stroji? Tj Armstrong Napětí často nevyžaduje úpravu, protože většina strojů se přizpůsobuje. Pokud ano, může to být velmi jemná úprava. Důrazně doporučuji, abyste se na YouTube podívali na několik návodů, které určí, zda je potřeba upravit horní a dolní vlákno a jak postupovat při mikroúpravách, aby byly správně vyváženy. Na svém stroji máte napínací knoflík, kterým provléknete nit a na pouzdře cívky je nastavovač, ale dávejte si pozor na jakékoli velké úpravy. Servisní středisko to může také provést za vás v rámci pravidelné služby, pokud se rozhodnete jít touto cestou, jen jim řekněte, že napětí je vypnuté.
 • Otázka Jehla se zlomila, jak ji vyměním? Vedle jehly by měl být knoflík. Otočením knoflíku uvolněte jehlu a ta by měla vypadnout. Nasaďte novou jehlu, utáhněte knoflík a je hotovo.
 • Otázka Kde mám nastavit kulaté knoflíky pro šití rovného stehu? Otočte knoflíky doleva, uprostřed a doprava takto: asi 5, 0 a 3. Tato umístění jsou místem, kde jsem začal (po několika hodinách se pokouším vypracovat tuto základní odpověď). Osvědčilo se mi to.
 • Otázka Jak otevřu kryt příslušenství? Buď ho stáhnete přímo doleva, nebo ho držíte oběma rukama, palci nahoře a táhnete směrem k sobě, takže se otáčí směrem dolů, jako by dno bylo sklopné.
 • Otázka Jak nainstaluji vodítko nitě na svůj šicí stroj? Vodítka nití instaluje výrobce při výrobě stroje.
Nezodpovězené otázky
 • Jaká by měla být nastavení pro navlékání nitě na šicí stroj Brother Ls 1217?
 • Na jakém čísle mám mít nastavené napětí?
Položit otázku Zbývá 200 znaků Zadejte svoji e -mailovou adresu, abyste dostali zprávu, když bude tato otázka zodpovězena. Předložit
reklama

Tipy

Odeslání tipu Všechny příspěvky tipů jsou před zveřejněním pečlivě zkontrolovány Děkujeme za zaslání tipu ke kontrole!

Věci, které budete potřebovat

 • Šicí stroj Brother LS 1217
 • Cívka nití
 • Cívka
 • Nůžky

Populární Problémy

Už vás nebaví slyšet cvrčky zpívat a štěbetat celou noc ve vašem sklepě? Možná budete muset chytit nějaké cvrčky, abyste mohli krmit svého domácího hada, nebo použít na rybářskou návnadu. Důvodů, proč chytat cvrčky, je celá řada a téměř tolik ...

Jak vyrobit papírovou raketu na dálku. Stavění dálkových papírových raket je úžasná aktivita pro děti všech věkových kategorií. Papírové rakety jsou fantastickým způsobem, jak se učit, zatímco ...

Tsonga přišla na záchranu zraněné koule na loňském Australian Open.

Jak vyrazit na kondiční cvičení. Fitness pobyty mohou být skvělým způsobem, jak si odpočinout, relaxovat a pořádně si zacvičit v novém prostředí. Tyto pobyty jsou také oblíbeným způsobem, jak zlepšit své celkové zdraví a pohodu na novém místě. Můžeš...

Zde je návod, jak sledovat film „Victoria Gotti: Dcera mého otce“ online, i když nemáte kabel ani Doživotní.

Jak roztočit bowlingovou kouli. Ať už jste doma sledovali profesionální bowlingovou akci nebo jste příležitostní nadšenci, kteří věnovali pozornost uličce, pravděpodobně jste si všimli, že nejúspěšnější nadhazovači vědí, jak důsledně ...